Al – ZIS

Bekasi
+34°C

Mengapa Emas & Perak Harus Dizakati?

Emas dan uang memiliki ‘illat dan kedudukan yang sama dalam syariat. Para ulama menerangkan bahwa keduanya sama-sama berperan sebagai standar harga atau tsamaniah.

KETENTUAN ZAKAT EMAS & PERAK

  1. Mencapai Haul (Telah berumur 1 tahun)
  2. Mencapai Nishab (Nishab zakat emas yakni 20 mitsqol atau 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nishab zakat perak adalah 595 gram)
  3. Besar Zakat 2,5 % (Jumlah Emas & Perak tersebut memiliki harga yang melampaui untuk zakat 2,5%)

Zakat Emas

Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya

Zakat Harta (Maal)
           
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Niat Zakat Emas

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ مَالِي فَرْضًالِلهِ تَعَالَى

“Nawaitu an ukhrija zakata maali fardha llillahi ta’aala”

Artinya : “Saya berniat mengeluarkan zakat harta milikku karena Allah Ta’ala”